SZCZEGÓŁY PROJEKTU
Projekt:
Okładka książki
Klient: Sonia Ruszkowska
Technika: Photoshop, Illustrator
Wymiary: A4

PROJECT DETAILS
Design:
Cover Book
Client: Sonia Ruszkowska
Technique: Photoshop, Illustrator
Dimensions: A4

Koncepcja:

Założeniem tego projektu było stworzenie okładki książki omawiającej temat zagłady w obozach koncentracyjnych. Zastosowanie prostej koncepcji i maksymalne uproszczenie formy wzmocniły siłę przekazu. Użycie prostych środków graficznych: kawałek pasiaka, zniszczony, zabrudzony papier i maszynowa typografia, odnoszą się do treści książki. Symbolizują, że śmierć w obozach koncentracyjnych została sprowadzona do czegoś powszechnego, nieuchronnego i niemalże zwykłego – tak jak oddychanie.

An Idea:

Założeniem tego projektu było stworzenie okładki książki omawiającej temat zagłady w obozach koncentracyjnych. Zastosowanie prostej koncepcji i maksymalne uproszczenie formy wzmocniły siłę przekazu. Użycie prostych środków graficznych: kawałek pasiaka, zniszczony, zabrudzony papier i maszynowa typografia, odnoszą się do treści książki. Symbolizują, że śmierć w obozach koncentracyjnych została sprowadzona do czegoś powszechnego, nieuchronnego i niemalże zwykłego – tak jak oddychanie.