'Find it easy!'

An advertising campaign for Panorama Firm

Panorama Firm Znajdziesz łatwo
Panorama Firm - znajdziesz łatwo

Szczegóły projektu:

Projekt: Kreacja kampanii reklamowej “Znajdziesz łatwo”
Klient: Panorama Firm
Zakres Prac: Kreacja, wykonanie grafiki, przygotowanie do druku
Technika: Photoshop, Illustrator

Project Details:

Design: Creation of an advertising campaign: “Find it easy”
Client: Panorama Firm (Polish YP)
Type of work: creation, graphics, DTP
Techniqe: Photoshop, Illustrator

Koncepcja:

Założeniem tego projektu było stworzenie wizerunkowej kampanii reklamowej promującej łatwość używania książki telefonicznej – Panorama Firm. Hasło “Znajdziesz łatwo”, zostało tutaj zastosowane dla wybranych branż produktowych: znajdziesz łatwo restauracje, znajdziesz łatwo salony kosmetyczne, znajdziesz łatwo weterynarza. Aby odświeżyć dotychczasową koncepcję promocji, temat potraktowano z przymrużeniem oka. Wykorzystanie dużych, rzucających się w oczy zdjęć o lekko dwuznacznym charakterze, wzmocniło ten przekaz.

An Idea:

Założeniem tego projektu było stworzenie wizerunkowej kampanii reklamowej promującej łatwość używania książki telefonicznej – Panorama Firm. Hasło “Znajdziesz łatwo”, zostało tutaj zastosowane dla wybranych branż produktowych: znajdziesz łatwo restauracje, znajdziesz łatwo salony kosmetyczne, znajdziesz łatwo weterynarza. Aby odświeżyć dotychczasową koncepcję promocji, temat potraktowano z przymrużeniem oka. Wykorzystanie dużych, rzucających się w oczy zdjęć o lekko dwuznacznym charakterze, wzmocniło ten przekaz.