'Find it easy!'

An advertising campaign of Panorama Firm

Panorama Firm Znajdziesz łatwo
Panorama Firm - znajdziesz łatwo

Szczegóły projektu:

Projekt: Kreacja kampanii reklamowej „Znajdziesz łatwo”
Klient: Panorama Firm
Technika: Photoshop, Illustrator

Project Details:

Design: Creation of an advertising campaign: „Find it easy”
Client: Panorama Firm (Polish YP)
Techniqe: Photoshop, Illustrator

Koncepcja:

Założeniem tego projektu było stworzenie wizerunkowej kampanii reklamowej promującej łatwość używania książki telefonicznej – Panorama Firm. Hasło „Znajdziesz łatwo”, zostało tutaj zastosowane dla wybranych branż produktowych: znajdziesz łatwo restauracje, znajdziesz łatwo salony kosmetyczne, znajdziesz łatwo weterynarza. Aby odświeżyć dotychczasową koncepcję promocji, temat potraktowano z przymrużeniem oka. Wykorzystanie dużych, rzucających się w oczy zdjęć o lekko dwuznacznym charakterze, wzmocniło ten przekaz.

An Idea:

Założeniem tego projektu było stworzenie wizerunkowej kampanii reklamowej promującej łatwość używania książki telefonicznej – Panorama Firm. Hasło „Znajdziesz łatwo”, zostało tutaj zastosowane dla wybranych branż produktowych: znajdziesz łatwo restauracje, znajdziesz łatwo salony kosmetyczne, znajdziesz łatwo weterynarza. Aby odświeżyć dotychczasową koncepcję promocji, temat potraktowano z przymrużeniem oka. Wykorzystanie dużych, rzucających się w oczy zdjęć o lekko dwuznacznym charakterze, wzmocniło ten przekaz.