KONCEPCJA:
Założeniem tego projektu było stworzenie serii okładek książek omawiających stopnie rozwoju duchowego w ujęciu różnych kultur. Oszczędny w formie layout jako zestawienie dwóch wartości graficznych – fioletowego, satynowego tła oraz metalicznego koloru czcionki, dało prosty i elegancki  efekt.

AN IDEA:
The idea of this project was to create a series of book covers discussing the stages of spiritual development in terms of different cultures. Pure layout of this design as a combination of two graphical values – violet, satin background and metallic color of the font, gave a simple and elegant effect.